Instruktøruddannelse

Bliv Professionel AdfærdsInstruktør

for Familiehunden og deres ejere

Det starter med drømmen om din egen træningsplads!


Du har et brændende ønske om at kunne vejlede og instruere den  danske familie-hundeejer i, hvordan de kan opbygge et godt og trygt samvær med deres hund. Du vil gerne give ejerne  redskaber til det forebyggende arbejde mod adfærdsproblemer. Du får en unik rygsæk af viden, som er ud over det at være almindelig hundetræner.


Dine forudsætninger


 • Du har mindst 2 års erhverserfaring (ligegyldigt hvilken branche)
 • Du er fyldt 23 år
 • Du har egen hund, eller kan låne en hund til undervisningsøjemed
 • Du har adgang til pc og internet
 • Du kan arbejde med et tekstredigeringsprogram (f.eks. word)
 • Du kan læse og skrive på Dansk (Engelsk er ikke et krav, men en fordel)

Eksamen


Der vil for hvert Semester være en praktisk-, en skriftlig- og en teoretisk eksamen. Alle eksaminer skal bestås, for at modtage et Eksamensbevis. 


1.ste og 2. semestres eksamen foregår intern, dvs uden ekstern censor. De teoretiske eksaminer vil foregå med udenfra kommende kursister.


3. semesters eksamen foregår intern, med ekstern censor. Den teoretiske eksamen vil foregå med udefra kommende kursister.Undervisere


Primær underviser er Lone Enghave Bach


Gæsteundervisere:


Hanne Bøtker Pedersen
Birkhøj Hundecenter - Tørring


Pia Henriksen

Hunt4dogs - Vejle


Flere på vej ....

Uddannelsens indhold

Formål med uddannelsen


 • Du bliver i stand til at undervise både praktisk og teoretisk
 • Du får værdifulde redskaber til at vejlede i forebyggende adfærdsproblematikker
 • Du får uvurderlig viden om bla. Ernæring, Hundesprog, racekendskab, Adfærds- og indlæringsteorier, Smerter, Stress og Anatomi
 • Du bliver klædt på til at kunne starte din egen træningsplads
 • Du får et eksamensdiplom for bestået afgangseksamen
  (Du eksamineres af ekstern censor)

Krav til dig under Uddannelsen


 • Du skal kunne deltage i Hundetræningen 1 gang om ugen i 3 timer - Februar til ultimo Juni, og August til ultimo Oktober (udenfor Hundecentrets feriesæsoner, og helligdage) 
 • Du skal kunne deltage i teoretisk undervisning 1-3 dage om måneden (Lørdage) Hundecentrets ferier undtaget. Primært i forlængelse af hundetræningen.
 • Du skal kunne deltage i den teoretiske undervisning centret har med kursister, mindst 6 aftener under uddannelsen.
 • Har du fravær på enten den teoretiske eller praktiske del på mere end 15% på et modul, bliver du ikke godkendt til eksamen.
 • Alle skriftlige og praktiske opgaver skal afleveres og gennemføres. 
 • Du kan afsætte 5-10 timer ugentligt til Praktik, Skole og Lektielæsning
 • Du kan arbejde ude i al slags vejr. 
 • Du er mødestabil og ærlig 

Uddannelsen længde


17 mdr. Starter Ultimo August 2022.

Afsluttes med eksamen i Januar 2024


Uddannelsen opdeles i 3 Semestre:

2022 - August til Januar 2023

2023 - Februar til Juni

2023 - August til Januar 2024 

Se datoer


Den teoretiske del ligger lørdage. 


Den praktiske del ligger primært lørdage (en enkelt søndag), og  hverdage (aftener: teori og Frikvarter)Pris for uddannelsen som

Professionel Adfærdsinstruktør


Intropris Ialt 27.000 kr  (normalpris 35.000 kr)


Betalingsbetingelser:


Tilmeldingsgebyr på 2000,00 kr ved tilmelding

(Refunderes ikke ved afmelding)


Startgebyr på  5000,00 kr betales senest Startdatoen for uddannelsen

Tilmeldingsgebyr dækker Januar 2024, samt Eksamen.

(Refunderes ikke ved afmelding eller fravær)


16 Månedlige rater af 1250,00 kr indbetales hver d. 1. i måneden, fra 1. september 2022 til 1. december 2023

(Betalte rater refunderes ikke ved afmelding eller fravær)


Teori på Skolen

Praktik på skolen


1. Semester

aug 2022 - jan 2023

Hundesprog

Kropssprog 

Hundens historie 1

Stimulering

REIKAH - Rie Ravn®

Stress & Angst

Lederskab

Indlæringsteorier

Biologisk adfærd

Biologisk udvikling

Observer træning på træningspladsen August til ultimo November, 2 timer 1 gang ugentligt.


Træn med lånehund 1 gang ugentligt på centret


Deltag i Teoriaftener


2 x 3 timers Praktisk Panel 


Observer Hundesprog til Frikvarter 


2. Semester

Febr 2023 - Juni 2023

Racekendskab og Racegrupper

Hundens historie 2

Træningspsykologi og -differentiering

Anatomi & Fysiologi 1

Valg af familiehund

Importerede hunde


Medhjælpende instruktør på træningspladsen Februar til ultimo Juni, 2 timer 1 gang ugentligt


Træn med lånehund 1 gang ugentligt på centret


Deltag i Teoriaftener


2 x 3 timers Praktisk Panel


Frikvarter - observerende og deltagende


3. semester

August 2023 - Januar 2024

Anatomi & Fysiologi 2

Instruktørens forarbejde

Kommunikation med kursister

Identificering og Forebyggelse af almindelige Adfærdsproblemer

Teori omkring opbygning af egen træningsplads


Canine problematikker på træningspladsen


Humane problematikker på træningspladsen

Træning af egne hold 1 time 1 gang ugentligt


Træn med lånehund 1 gang ugentligt på centret


Medhjælpende instruktør på træningspladsen 1 time 1 gang ugentligt


Deltag i Teoriaftener


Afholde Teori for Hundeejere


2 x 3 timers Praktisk Panel 
Hjemmeopgaver

Teori

Praktik

1. Semester

aug 2022 - jan 2023

Analyse og fremlæggelse af bog

Læse teori

Opgaveskrivning til hvert modul

1. skriftlig eller mundtlig fremlæggelse

Skriftlig eksamen (Intern)

Praktisk Eksamen (Intern)


Observation Hundesprog

Observation af kropssprog


2. Semester

Febr 2023 - Juni 2023

Analyse og fremlæggelse af race

Læse teori

Opgaveskrivning til hvert modul

1. skriftlig eller mundtlig fremlæggelse

Skriftlig eksamen (Intern)

Praktisk Eksamen (Intern)


5 øvehunde - Praktik

3. semester

August 2023 - Januar 2024

Valgfri opgave

Læse teori

Opgaveskrivning til hvert modul

1 mundtlig fremlæggelse (Teori for hundeejere)

Skriftlig eksamen (med ekstern censor)

Praktisk Eksamen (med ekstern censor)


5 øvehunde - Teori & Praktik
Tilmelding her