Instruktøruddannelse

Bliv Professionel AdfærdsInstruktør

for Familiehunden og dens ejere

Det starter med drømmen om din egen træningsplads!


Du har et brændende ønske om at kunne vejlede og instruere den  danske familie-hundeejer i, hvordan de kan opbygge et naturligt og trygt samvær med deres hund. Du vil gerne give ejerne  redskaber til det forebyggende arbejde mod adfærdsproblemer. Du arbejder ud fra en holistisk og naturlig tilgang til hunden. 


Du får en unik rygsæk af viden, som er ud over det at være almindelig hundetræner. Du bliver klædt rigtig godt på, til at kunne starte din helt egen hundetræningsplads, eller på anden måde kunne arbejde professionelt med hunde og træning. 

Der er max. 4 elever på holdet.


Dine forudsætninger


 • Du har mindst 2 års erhverserfaring (ligegyldigt hvilken branche)
 • Du er fyldt 23 år
 • Du har egen hund, eller kan låne en hund til undervisningsøjemed
 • Du har adgang til pc og internet
 • Du har tilgang til, og kan arbejde med et tekstredigeringsprogram (Du får tilsendt filer i word)
 • Du kan læse og skrive på Dansk (Engelsk er ikke et krav, men en fordel)

Eksamen


Der vil for hvert Semester være en praktisk-, en skriftlig- og en teoretisk eksamen. Alle eksaminer skal bestås, for at modtage et Eksamensbevis. 


1.ste og 2. semestres eksamen foregår intern, dvs uden ekstern censor. De teoretiske eksaminer kan foregå med udenfra kommende kursister. Den praktiske eksamen kan foregå med udefrakommende kursister.


3. semesters praktiske eksamen foregår intern, med ekstern censor. Den skriftlige eksamen er Censorgodkendt. Den teoretiske eksamen vil foregå med udefra kommende kursister.Undervisere


Primær underviser er Lone Enghave Bach


Gæsteundervisere:


Hanne Bøtker Pedersen
Birkhøj Hundecenter - Tørring


Pia Henriksen

Dogs4hunt - Vejle


Sabrina Svane

Svanes Dyr - Horsens

Uddannelsens indhold
Ret til ændringer forbeholdes

Formål med uddannelsen


 • Du bliver i stand til at undervise både praktisk og teoretisk, ud fra den enkelte hunds naturlige adfærd.
 • Du får værdifulde redskaber til at vejlede i forebyggende adfærdsproblematikker
 • Du får uvurderlig viden om bla. Ernæring, Hundesprog, racekendskab, Adfærds- og indlæringsteorier, Smerter, Stress og Anatomi
 • Du bliver klædt på til at kunne starte din egen træningsplads
 • Du får et eksamensdiplom for bestået afgangseksamen
  (Du eksamineres af ekstern censor)

Krav til dig under Uddannelsen


 • Du skal kunne deltage i Hundetræningen 1 gang om ugen i 3 timer - Februar til Primo Juli, og Medio August til ultimo Oktober (udenfor Hundecentrets feriesæsoner, og helligdage) 
 • Du skal kunne deltage i teoretisk og/eller praktisk undervisning 1-3 dage om måneden (Lørdage og/eller Søndage) Hundecentrets ferier undtaget. Primært i forlængelse af hundetræningen.
 • Du skal kunne deltage i den teoretiske undervisning centret har med kursister, mindst 5 aftener under uddannelsen.
 • Du skal kunne deltage i mindst 2 x Frikvarter på 1. semester
 • Der kan være Undervisere udefra, der kun kan komme en hverdagsaften. 
 • Har du fravær på enten den teoretiske eller praktiske del på mere end 15% på et modul, bliver du ikke godkendt til eksamen.
 • Alle skriftlige og praktiske opgaver skal afleveres og gennemføres. 
 • Du kan afsætte 5-10 timer ugentligt til Praktik, Skole og Lektielæsning
 • Du kan arbejde ude i al slags vejr. 
 • Du er mødestabil og ærlig 

Uddannelsen længde


18 mdr. Starter Januar 2025

Afsluttes med eksamen med censor i Maj/Juni 2026


Uddannelsen opdeles i 3 Semestre:

2025 - Januar - Maj

2025 - Juni - December (Ingen undervisning i Juli)

2026 - Januar - juniDen teoretiske del ligger primært lørdage og søndage. 


Den praktiske del ligger primært lørdage 

(Obligatoriske hverdagsaftener: teoriaften for kursister alle semestre, samt 2 x Frikvarter det 1. semester)

Pris for uddannelsen som

Professionel Adfærdsinstruktør


Pris  39.000,- KR


Betalingsbetingelser:


Tilmeldingsgebyr på 2000,00 kr ved tilmelding

Tilmeldingsgebyr dækker Eksamen.

(Refunderes ikke ved afmelding)


Startgebyr på  5000,00 kr betales senest den 1. i den måned uddannelsen starter

(Refunderes ikke ved afmelding eller fravær)


16 Månedlige rater af 2000,- kr indbetales hver d. 1. i måneden

(Betalte rater refunderes ikke ved afmelding eller fravær)


Du er mere end velkommen til, helt uforpligtende, at komme ud og se hvad vi laver.


Vi vil rigtig gerne møde dig. 

På Skolen

Teori på Skolen

Praktik på skolenHundesprog

Kropssprog 

Hundens historie 1

Stimulering

REIKAH - Rie Ravn®

Stress & Angst

Lederskab - Historisk tolkning

Indlæringsteorier

Biologisk adfærd

Biologisk udvikling

Hundens Ernæring


Observer træning på træningspladsen 2 timer 1 gang ugentligt.


Træn med lånehund 1 gang ugentligt på centret


Deltage i Teoriaftener


6 timers Praktisk Panel 


Observer Hundesprog til Frikvarter x 2


Racekendskab og Racegrupper 

Hundens historie 2

Træningspsykologi og -differentiering

Anatomi & Fysiologi 1

Valg af familiehund

Importerede hunde


Medhjælpende instruktør på træningspladsen 2 timer 1 gang ugentligt


Træn med lånehund 1 gang ugentligt på centret


Deltage i Teoriaftener


6 timers Praktisk Panel


Frikvarter - observerende og deltagende (Frivillig)


3. semester


Anatomi & Fysiologi 2

Instruktørens forarbejde

Kommunikation med kursister

Identificering og Forebyggelse af almindelige Adfærdsproblemer

Teori omkring opbygning af egen træningsplads

Canine problematikker på træningspladsen

Humane problematikker på træningspladsen

Træning af egne hold 1 time 1 gang ugentligt på centret.


Medhjælpende instruktør på træningspladsen 2 time 1 gang ugentligt


Deltage i Teoriaftener


Afholde Teori for Hundeejere


6 timers Praktisk Panel 


Frikvarter - observerende og deltagende (Frivillig)
Hjemmeopgaver

Teori

Praktik

1. Semester


Analyse og fremlæggelse af bog

Analyse og fremlæggelse af race

Analyse og fremlæggelse af hundesprog

Læse teori - anbefalede bøger og udleveret materiale

Opgaveskrivning til hvert modul

Skriftlig eksamen (Intern)

Praktisk Eksamen (Intern)


Observation Hundesprog

Observation af kropssprog

De 3 Essentielle på egen hund


2. Semester


Fremlæggelse/skriftlig aflevering af raceanalyse

1 større skriftlig eller mundtlig opgave

Læse teori - anbefalede bøger og udleveret materiale

Opgaveskrivning til hvert modul

5 øvehunde - Problem, problemløsning og feedback

Skriftlig eksamen (Intern)

Praktisk Eksamen (Intern)


5 øvehunde - Praktik

Observation af kropssprog

3. semester


Skriftlig aflevering af raceanalyse

Valgfri større skriftlig opgave

Læse teori - anbefalede bøger og udleveret materiale

5 øvehunde - Problem, problemløsning og feedback

Opgaveskrivning til hvert modul

1 mundtlig fremlæggelse (Teori for hundeejere)

Skriftlig eksamen (med ekstern censor)

Praktisk Eksamen (med ekstern censor)


5 øvehunde - Teori & Praktik

Observation og korrektion af kropssprog
Tilmelding her