Adfærd

Hjælp - det fungerer ikke ...!

Alt for mange hunde bliver omplaceret eller aflivet, fordi ejeren ikke magter de problemstillinger der kommer med pubertetsfaserne, omplaceringshunde og fejlstimulering. Det er rigtig ærgerligt, for med de rette redskaber, kan man komme meget langt og ofte "i mål" og få sin drømmehund tilbage.


Har I et problem, som ikke kan løses ved almindelig træning, kan en snak eller et besøg af en adfærdsbehandler være en rigtig god ide. Problemet kan have karakter af aggression, bidmarkeringer, sociale problemer, urenlighed, overdreven sexualadfærd, angst, alene-hjemme-problematikker eller andet. 


Et Quick-fix...
... får du ikke, men viden til at kunne forstå hundens adfærd og en masse redskaber til at arbejde med problematikken. Et besøg i hundens miljø, er altid at foretrække. En konsultation tager ca. 2 timer og jeg ringer for en opfølgende telefonisk samtale efter nogle uger.


Ring eller skriv helt uforpligtende. Kan det ikke løses over telefonen/mail, kan jeg komme ud til jer, eller I kan komme til mig.  Priser på konsultation, kan I se her


Book en konsultation her

.